دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۴۹
بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

کلیه عقود مشارکت باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1328
 
قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباري است:

1) کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاك ثبت نشده.

2) صلح نامه و هبه نامه و
شرکتنامه