سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۲۹

شركت سید محمد علوی، دبيركل جامعه حسابداران رسمی در گفتگوي تلويزيوني

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1418
 
حضور در عرصه عمومي نيازمند مقدمات متعددي از جمله درك اهميت عرصه عمومي و داشتن فكر و نگاه و سپس راهبرد و برنامه است
 
ناصر محامي

يك شنبه ١٩ آذر ٩٧ آقاي علوي دبيركل محترم جامعه حسابداران رسمي در گفتگوي ويژه خبري شبكه دو كه درباره فساد بود شركت كردند. در اين فرصت ميخواهم در اين باره از دو منظر مطالبي را به استحضار رفقا برسانم:
مطلب اول ارزيابي من در رابطه با خود دبيركل و كيفيت شركتش در اين گفتگو است، حضور دبيركل در اين برنامه را در مجموع بسيار مثبت ميدانم ، سيما و ميميك صورت سيد كاملا حاكي از آمادگي و اعتماد به نفسش بود عينا همانند سخنانش كه با ريتم مناسب و رواني مطلوب بيان شد، هرچند طرح و رنگ كتي كه پوشيده بود مناسب نبود البته قبلا در اين مورد يعني استاندارد لباس ، اگر خاطرش باشد ، صحبت كرده بوديم ، اميدوارم در دفعات بعد از كت تيره سرمه اي يا مشگي مانند و يا خاكستري سير با پيراهن سفيد كه لباس هاي رسمي هستند استفاده كند و در ضمن دگمه كت را هم بسته نگه دارد.
سيد از موضع طلبكارانه و حساب خواهانه صحبت كرد كه خيلي عالي بود و عين انتظاري بود كه از يك حسابرس مي رود ، در ادامه بلافاصله ضعف استدلال و بنيه كفايت نماينده دولت را به همه نشان داد خصوصا وقتي كه به آئين نامه و دستور العمل مصوب هيئت دولت درباره تقويت حسابرسي اشاره كرد ، با اينكار هم نشان داد كه جامعه حسابداران رسمي بخشي از دولت نيست و هم ادعايش را مستند سازي كرد. در بخش ديگر سخنانش نشان داد كه جامعه حسابداران رسمي حرف براي گفتن دارد آنجا كه گفت شما داريد با فاسد مبارزه ميكنيد كه بي فايده است در حاليكه بايد با فساد مبارزه كنيد ،.... خوب تمام اينها خيلي خوب بود و تاثير بسيار خوبي خواهد داشت از اين رو حاصل كار  را به نفع جامعه و حرفه ارزيابي ميكنم  اما مطلب دوم در همين رابطه يعني حضور در عرصه عمومي است
در همايشي كه در اسفند سال ٩٣ توسط جامعه حسابداران رسمي برگزار گرديد در سخناني عرض كردم كه براي تحقق توسعه پايدار حسابرسي بايستي بتوانيم حرفه را از مرحله پذيرش قانوني يعني موقعيتي كه فعلا در آن قرار داريم به مرحله پذيرش عمومي ارتقا بدهيم يعني بجاي آنكه فقط به ضرب قانون حرفه را جلو ببريم (نظير همين آئين نامه ارتقا حسابرسي) كه عملا دستاورد چنداني هم ندارد ، حرفه را بتدريج در موقعيتي قرار بدهيم كه اينك حرفه در كشورهاي آن سوي آب دارد ، يعني جوامع حرفه اي كه مورد پذيرش عمومي هستند و آنها را نه فقط حسب مورد قانون ، بلكه بيشتر اعتماد عمومي ساپورت و پشتيباني مي كند. براي رسيدن به چنين مرحله اي نيازمند تغييرات بنيادي هستيم كه يكي از آنها حضور در عرصه هاي عمومي است
حضور در عرصه عمومي نيازمند مقدمات متعددي از جمله درك اهميت عرصه عمومي (صدا و سيما ، مطبوعات و فضاي مجازي) و داشتن فكر و نگاه و سپس راهبرد و برنامه است ، نگاه مختصر به مجله حسابدار رسمي و سايت جامعه بخوبي نشانگر عدم توجه به اين حوزه است ، اميدوارم حضور مثبت دبيركل در اين برنامه خبري شروعي باشد براي درك مقوله  اهميت حضور در عرصه عمومي.