شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۴

موارد معافیت عدم کسر مالیات از اجاره موضوع تبصره 9 ماده 53

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1437
 


 
 
 موارد معافیت عدم کسر مالیات از اجاره موضوع تبصره 9 ماده 53 
 الف   موجر صاحب ملک نباشد    براساس رای شورای عالی مالیاتی به شماره 1830 مورخ 72/11/9   
 ب   موجر از اشخاص ماده 2 قانون مالیاتها باشد   بر اساس بخشنامه 11304 مورخ 82/11/15 و بخشنامه 200/93/63 مورخ 93/6/8    
 ج   مورد اجاره کلا به رهن داده شود   بخشنامه 13530 مورخ 84/7/27   
 د   واحد مسکونی قبل از انتقال قطعی به شرط پرداخت مالیات نقل و انتقال   تبصره 10 ماده 53   
 ه   مالک ملک خود را فروخته و تا تخلیه در آن سکنی کرده   تبصره 8 ماده 53   
 و   مالکان مجتمع های مسکونی بیش از سه واحد .ساخت با رعایت الگوی مصرف مسکن    تبصره 11 ماده 53   معاف از مالیات املاک اجاری 
 ز   اجاره املاک مسکونی در تهران تا 150 متر و شهرستان 200 متر مربع   تبصره 11 ماده 53   معاف از مالیات املاک اجاری