يکشنبه ۲۲ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۲۶
شروع اخذ مالیات مالیات بر داراییهای اشخاص از سال 1400

مشمول مالیات شدن واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1469
 
مشمول مالیات شدن واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت
 
قانون بودجه سال 1400
تبصره 6
بند خ


با توجه به مفاد قانون فوق در سال 1400 ، کلیه واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت با ارزش بالاتر از 10 میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

بطوری که مالیات سالانه یک واحد مسکونی و یا باغ ویلا با ارزش
25 میلیارد تومان سالانه حدودا 25 میلیون تومان 
40 میلیارد تومان سالانه حدودا 70 میلیون تومان
60 میلیارد تومان سالانه حدودا 150 میلیون تومان 
100 میلیارد تومان سالانه حدودا 350 میلیون تومان
و .........
خواهد شد.

این مالیات بصورت جداگانه از هر واحد مسکونی و یا باغ ویلا اخذ میشود و مشمول بر جمع داراییهای یک شخص نیست.
مثلا اگر شخصی چند ملک به شرح بالا داشته باشد هر کدام از املاک مزبور بطور جداگانه مشمول مالیات خواهد شد .
 
 ارزش ملک تا مبلغ   خالص مبلغ مشمول   درصد مالیات   مالیات هر رده سالانه   مالیات انباشته یکساله   مالیات انباشته یکماهه 
       150,000,000,000            50,000,000,000              0/001                  50,000,000               50,000,000              4,166,667     
       250,000,000,000          100,000,000,000              0/002               200,000,000             250,000,000            20,833,333     
       400,000,000,000          150,000,000,000              0/003               450,000,000             700,000,000            58,333,333     
       600,000,000,000          200,000,000,000              0/004               800,000,000          1,500,000,000          125,000,000     
    1,000,000,000,000          400,000,000,000              0/005            2,000,000,000          3,500,000,000          291,666,667