دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۳۴

مالیات بر مجموع ارزش اتومبیل های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1470
 
 


با توجه به مفاد قانون فوق در سال 1400 ، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد (۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می‌باشند .

بطوری که مالیات سالانه مجموع اتومبیل های سواری و وانت دوکابین با ارزش
15 میلیارد تومان سالانه حدودا 5 میلیون تومان 
3 میلیارد تومان سالانه حدودا 35 میلیون تومان
4.5 میلیارد تومان سالانه حدودا 80 میلیون تومان 
6 میلیارد تومان سالانه حدودا 140 میلیون تومان
و .........
خواهد شد.

این نوع مالیات از ارزش مجموع کل اتومبیل های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ میشود و مشمول بر جمع کل اتومبیل های یک شخص میشود.

مثلا اگر شخصی چند اتومبیل به شرح بالا داشته باشد جمع کل ارزش آنها در جدول مشمول مالیات خواهد شد .
  
 تا مبلغ ارزش اتومبیل   خالص مبلغ   درصد مالیات   مبلغ مالیات  مبلغ مالیات انباشته سالانه
          15,000,000,000            5,000,000,000         0/01            50,000,000                   50,000,000     
          30,000,000,000          15,000,000,000         0/02          300,000,000                350,000,000     
          45,000,000,000          15,000,000,000         0/03          450,000,000                800,000,000     
          60,000,000,000          15,000,000,000         0/04          600,000,000             1,400,000,000