مالی آنلاین 7 آبان 1396 ساعت 22:42 http://malionline.ir/fa/doc/news/1312/صورت-های-مالی-نمونه-طبق-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-ifrs-بررسی-نهایی-شده-کمیته-استانداردها-آموزش-سازمان-بورس-اوراق-بهادار-تهران -------------------------------------------------- صورت‌های مالی IFRS عنوان : صورت‌های مالی نمونه طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) بررسی و نهایی شده در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار تهران -------------------------------------------------- متن : صورت های مالی نمونه طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بررسی و نهایی شده در کمیته استانداردها و آموزشسازمان بورس و اوراق بهادار تهران صورت های مالی نمونه که طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS)تهیه شده ، ترجمه صورت های مالی نمونه موسسه حسابرسی دیلویت برای سال 2016 است که در کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسی و نهایی شده است. همچنین صورتهای مالی نمونه برای شرکتهای پذیرنده IFRS (شرکتهایی که برای نخستین بار، صورتهای مالی خود را طبق IFRS ارائه می کنند) نیز تهیه و منتشر شده است. فایل (های) پیوست IFRS-FinancialStatement.pdf1,584.67 KB فایل PDF IFRS-FinancialStatement.docx835.79 KB فایل WORD